5.3.2020

Virheellisiä esitäytettyjä veroilmoituksia

Osa Verohallinnon asiakkaista on saanut virheellisiä esitäytettyjä veroilmoituksia.

Osalle Verohallinnon asiakkaista on tullut virheellisiä esitäytettyjä veroilmoituksia. Havaintojemme mukaan osasta on puuttunut Verohallinnon automaattisesti tekemiä vähennyksiä mm. ansiotulovähennys ja tulonhankkimisvähennys. Nämä virheet tullaan korjaamaan lopulliseen verotukseen. Palautettava / maksettava vero ei siis oikein ilmoituksella.

Esitäytetty veroilmoitus

24.4.2020
Henkilöasiakkaiden veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa.

Kiinteistöverotus

17.4.2020
Kiinteistöverotus siirtynyt OmaVeroon

Yrittäjille työttömyysturva

3.4.2020
Yrittäjillä mahdollisuus saada työttömyysturvaa ilman yrityksen lopettamista
Kaikki uutiset