www.taloushallintoliitto.fi

Suomen Taloushallintoliitto ry on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen toimialajärjestö. Auktorisointi on takuu siitä, että sinun ja yrityksesi asioita hoitaa ainoastaan parhaat ammattilaiset ja että tilitoimiston oma toiminta ja järjestelmät ovat kunnossa. Taloushallintoliiton sivuilta löydät myös Kirjanpidon ABC -oppaan sekä hyödyllistä tietoa tilitoimiston valintakriteereistä.
 

www.veronmaksajat.fi

Veronmaksajien keskusliiton sivuilta löydät täsmätietoa ja muistutuksia ajankohtaisista veroasioista sekä verojuristin konkreettisia esimerkkejä eri verotustilanteista.
 

www.vero.fi

Verohallinnon sivuilta löytyy perustietoa verotuksesta ja eri yhtiömuodoista, tulevista veromuutoksista ja muista yritys- tai henkilöverotukseen liittyvistä asioista. Verkkopalvelun avulla voit pyytää esimerkiksi yrityksen verovelkatodistuksen, tehdä varainsiirtoveroilmoituksen tai tarkistaa yrityksen rekisteritiedot.
 

www.yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, johon kuuluu yli 115 000 jäsenyritystä. Suomen Yrittäjien sivuilta löydät kattavat Yritystoiminnan ABC ja Työnantajan ABC -oppaat valmiine lomakkeineen ja laskureineen sekä paljon muuta hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa yrittämiseen liittyen.
 

www.tilaajavastuu.fi

Luotettava kumppani -palvelu hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä.
 

www.kauppakamari.fi

Kauppakamarit toimivat elinkeinoelämälle suotuisan toimintaympäristön puolesta ja auttavat jäseniään verkostoitumaan. Kauppakamarit tarjoavat yrityksille palveluita, vaikuttamista, julkaisuja, tietolähteitä ja edunvalvontaa. Kauppakamareihin kuuluu 19 000 suomalaista yritystä ja organisaatiota.