7.2.2020

Metsäveroilmoituksen täyttö on pian ajankohtaista

Metsätalouden veroilmoitus, arvonlisäveroilmoitus ja -maksu täytyy olla pian perillä.

Metsätalouden veroilmoitus, arvonlisäveroilmoitus- ja maksu täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä 2.3.2020. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos on metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.

Verottaja suosittelee ilmoituksen antamista sähköisenä verkkolomakkeena OmaVerossa. Suomi.fi-valtuuksien avulla voit antaa tilitoimistolle oikeuden lähettää tarvittavat ilmoitukset Verohallintoon.

Esitäytetty veroilmoitus

24.4.2020
Henkilöasiakkaiden veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa.

Kiinteistöverotus

17.4.2020
Kiinteistöverotus siirtynyt OmaVeroon

Yrittäjille työttömyysturva

3.4.2020
Yrittäjillä mahdollisuus saada työttömyysturvaa ilman yrityksen lopettamista
Kaikki uutiset